Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

Tradycje regionu opoczyńskiego

Łódzki Dom Kultury podejmuje dalsze działania zmierzające do wpisania niezwykle bogatych tradycji regionu opoczyńskiego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, tworzoną na podstawie Konwencji UNESCO.
Tym razem twórczynie i twórcy ludowi, reprezentujący różnorodne dziedziny twórczości, spotkali się w siedzibie Muzeum Regionalnego w Opocznie, przy udziale Zastępcy Burmistrza Opoczna Tomasza Łuczkowskiego, Gminy Opoczno, Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie Zdzisława Miękusa oraz Andrzeja Białkowskiego i Eweliny Kurkowskiej z Łódzkiego Domu Kultury.

Agata Mucha, Koordynator ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Narodowy Instytutu Dziedzictwa przedstawiła przykłady zjawisk kulturowych, wpisanych dotychczas na listę, wyjaśniła również procedury niezbędne do dokonania wpisu i wynikające z niego korzyści. Spotkanie miało formę konsultacji społecznych, w trakcie których dyskutowano m.in. o tym, jakie dziedziny twórczości powinny znaleźć się na liście, aby zwiększyć szansę na zachowanie ciągłości przekazu kultywowanych tradycji. Zgodnie podkreślano, że w regionie opoczyńskim wciąż żywy jest przekaz związany nie tylko z charakterystycznym rękodziełem (plastyka papierowa, obrzędowa), ale też muzyką, tańcem, gwarą czy zwyczajami. Podczas spotkania, w jednogłośnym głosowaniu, wybrano przedstawicielkę depozytariuszy, która reprezentować będzie środowisko twórców regionu opoczyńskiego, panią Zofię Pacan – zasłużoną twórczynię ludową, uhonorowaną m.in. Nagrodą im. Oskara Kolberga.

Łódzki Dom Kultury, od wielu lat współpracujący z Muzeum Regionalnym w Opocznie i Gminą Opoczno, będzie wspierał merytorycznie dalsze działania środowiska twórców ludowych, prowadzące do złożenia wniosku o wpisanie tradycji regionu opoczyńskiego na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Za kilka tygodni następne spotkanie w tym samym gronie.

Kategoria

Wiadomości