Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =

Warsztaty w Teatrze Szwalnia w Łodzi

Teatr Szwalnia zaprasza na kwietniowe warsztaty – „Teatr Powiązań”, Dziennikarska pasja i Literacki zawrót głowy.
„Teatr Powiązań”
Warsztat skierowany jest do wszystkich osób ze środowisk teatralnych, tanecznych performerskich, dla których sztuki wykonawcze nie ograniczają się jedynie do swojej funkcji prezentacyjnej, ale są także (a może przede wszystkim) narzędziem do pogłębiania więzi międzyludzkich, do tworzenia warunków bardziej intensywnego i głębokiego postrzegania rzeczywistości, traktowania działań scenicznych, jako międzyludzkiego spotkania - dynamicznej relacji między aktorami i widzami. Do tych wszystkich, którzy w działaniach performatywnych szukają zdejmowania maski, a nie jej zakładania, którzy chcą się nauczyć słuchać, być uważnym na siebie i na innych ludzi (partnerów scenicznych, widzów), na żywą przestrzeń świata zewnętrznego i wewnętrznego. Do szerokiej grupy zainteresowanych pracą z wewnętrznym procesem, gestem wewnętrznym, organicznością ruchu, a przede wszystkim pracą z ciałem drożnym(śniącym), w którym ten subtelny życiowy proces się rozwija i staje się częścią scenicznego działania.
Warsztat skupiał się będzie na technikach artystycznych praktykowanych w ostatnim okresie twórczych poszukiwań Jerzego Grotowskiego (Sztuka jako wehikuł), a także na metodach pracy z wewnętrznym procesem, inspirowanych odkryciami psychologii zorientowanej na proces Arnolda Mindella.
Termin: 12-14 kwietnia 2024
Czas: Warsztaty: 11:00 - 18:00; Przerwa: 14:00 - 15:00
Inwestycja: 400 zł
Ilość miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy: sws.stowarzyszenie@gmail.com
Miejsce: Teatr Szwalnia, ul. Andrzeja Struga 90, 90-557 Łódź

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Wątki Sztuki, a współorganizatorem Stowarzyszenie Targowa 62.

Warsztaty dla młodzieży – Dziennikarska pasja
Skierowane są do osób, które lubią pisać, komentować, „dzielić włos na czworo” i nie mogą usiedzieć na miejscu. Jeśli w dodatku  uwielbiają filmy, seriale, gry fabularne, spektakle teatralne, książki  - to warsztaty stworzone dla nich. W programie warsztatów jest wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (i niekulturalnych) omawianie ich i tworzenie autorskich tekstów.
W PROGRAMIE:
1. Wspólne oglądanie filmów, spektakli, video - art i dzieł interdyscyplinarnych. Na literaturę popularną, seriale, gry komputerowe też znajdzie się miejsce w programie zajęć.
2. Burza mózgów i wymiana poglądów - będziemy się spierać, dyskutować, przy okazji ucząc się precyzyjnego wyrażania odczuć i przemyśleń na temat wydarzeń, w których uczestniczyliśmy.
3. Pisanie zapowiedzi, relacji z wydarzeń kulturalnych, recenzji, wywiadów.
4. Szukanie inspiracji, tematów do kolejnych tekstów. Szlifowanie warsztatu dziennikarskiego, elementy pracy redakcyjnej.
Na życzenie grupy możemy zorganizować wycieczki do mediów,by poznać specyfikę dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego. Program może też zostać poszerzony o elementy komunikacji interpersonalnej przydatnej w pracy dziennikarza.
OSTRZEŻENIE:
Skutkiem ubocznym warsztatów może być większa odwaga i precyzja w wyrażaniu swoich poglądów, myśli i emocji, nie tylko na temat wydarzeń kulturalnych. Rozwijanie warsztatu dziennikarskiego niesie też ryzyko szybszego i sprawniejszego pisania szkolnych wypracowań i innego rodzaju tekstów.
EDUKATORKA:
Paulina Ilska - teatrolożka, dziennikarka i edukatorka. O kulturze pisała m.in.: do „Dziennika Łódzkiego” , „Reymonta”, Kwartalnika Artystyczno-Literackiego „Arterie" i „Scen Polskich”. Obecnie publikuje w „Magazynie Kulturalnym Kalejdoskop” (przy którym prowadziła Pracownię dziennikarską).
Uwielbia prowadzenie warsztatów dla młodzieży, niepowtarzalną energię tworzoną w interakcji z grupą. Wybrała ścieżkę edukacji pozaformalnej i tworzenia autorskich programów edukacyjnych, realizowanych w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, świetlicach. Specjalizuje się w warsztatach z dziennikarstwa, twórczego pisania i skutecznego uczenia się.
TERMINY:
Poniedziałki, g. 14.30 – 16.00

Warsztaty raz w tygodniu, 2 godziny lekcyjne, trwają do końca roku szkolnego i mogą być kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.
Raz w miesiącu wspólnie uczestniczymy w wybranym wydarzeniu kulturalnym, wówczas termin zajęć warsztatowych (odbywających się poza Teatrem Szwalnia, w instytucjach kultury) do ustalenia - zgodnie z grafikiem organizatora wydarzenia.
MIEJSCE:
Teatr Szwalnia, ul. Struga 90, Łódź
UCZESTNICZKI I UCZESTNICY:
Młodzież licealna.
INWESTYCJA:
200 zł miesięcznie.

Cena nie obejmuje kosztów wstępu na wydarzenie kulturalne,
w którym uczestniczymy raz w miesiącu (bilety wstępu na wydarzenie zgodnie z cennikiem organizatora wydarzenia).
ZAPISY (edukatorka – Paulina Ilska)
tel. 502-183-907
e-mail: paulina.ilska@gmail.com
Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Targowa 62.

Warsztaty dla młodzieży – „Literacki zawrót głowy”
Skierowane są do osób, które lubią pisać i chciałyby się rozwijać w tym kierunku. Podczas warsztatów uczestnicy spróbują swoich sił w różnych gatunkach literackich. Wspólnie zbudują zespół złożony z osób, które tworzą niebanalne teksty, wspierają się nawzajem i inspirują.
PROGRAM:
Na początku będą powstawać krótkie teksty, także humorystyczne, by się „rozkręcić”, lepiej poznać i znaleźć formę wyrazu, która jest uczestnikom najbliższa. Później uczestnicy spróbują swoich sił w różnych gatunkach: opowiadaniach, sztukach teatralnych, scenariuszach filmowych. Wzbogacą swój pisarski warsztat o metody creative writing, poszukają sposobów na radzenie sobie z blokadami twórczymi, wewnętrznym krytykiem i niesfornymi bohaterami, którzy próbują rozsadzić fabułę.
Praca będzie prowadzona zarówno w małych grupach, jak i indywidualnie. Stworzymy bezpieczną przestrzeń do rozmowy o książkach, które interesują uczestników, do wymiany myśli i poglądów. Na życzenie grupy możliwe jest też wspólne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z literaturą i innymi dziedzinami sztuki.
OSTRZEŻENIE
Skutkiem ubocznym warsztatów może być większa uważność na to, co widzimy wokół siebie, większa odwaga i precyzja w wyrażaniu swoich poglądów, myśli i emocji. Rozwijanie warsztatu literackiego niesie też ryzyko szybszego i sprawniejszego pisania szkolnych wypracowań i innego rodzaju tekstów.
EDUKATORKA:
Paulina Ilska – teatrolożka, dziennikarka i edukatorka. Pisała m.in.: do „Dziennika Łódzkiego” , „Reymonta” i Kwartalnika Artystyczno-Literackiego „Arterie”. Obecnie publikuje teksty w „Kalejdoskopie”.
Pisze też opowiadania i sztuki teatralne. Ukończyła kursy scenariopisarstwa w Bahama Films w Warszawie i w Krakowie, warsztaty „Napisanie sztuki teatralnej” w Stole Powszechnym w Warszawie. Uczestniczyła też w warsztatach literackich w Domu Literatury w Łodzi.
Uwielbia pracować z młodzieżą i od kilkunastu lat zajmuje się edukacją pozaformalną. Prowadzi warsztaty z dziennikarstwa, twórczego pisania i skutecznego uczenia się.
TERMINY:
Poniedziałki, g. 16.15 - 17.45
Warsztaty raz w tygodniu, 2 godziny lekcyjne, trwają do końca semestru i będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.
UCZESTNICZKI I UCZESTNICY:
Młodzież licealna.
MIEJSCE:
Teatr Szwalnia, ul. Struga 90, Łódź
KOSZT:
200 zł miesięcznie

ZAPISY (edukatorka – Paulina Ilska)
tel. 502-183-907
e – mail: paulina.ilska@gmail.com
Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Targowa 62