Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =

Tradycje Reymontowskie w Lipcach

Foto: GOKSIR Lipce Reymontowskie (http://goksirlipce.pl/wp/?p=733)

Amatorski Zespół Regionalny im. W.S. Reymonta jest jednym z najbardziej znanych i utytułowanych w województwie łódzkim - w 2017 roku obchodzi 85-lecie działalności. Powstanie grupy stało się inspiracją dla nazwania Lipiec w 1946 roku „Reymontowskimi” i powołania do życia wielu stowarzyszeń, utworzenia izb regionalnych, muzeów – m.in. Muzeum Regionalnego w Lipcach. 
Zespół Regionalny im. W.S. Reymonta z Lipiec Reymontowskich obchodzi w tym roku 85-lecie działalności. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 23 lipca 2017 r. w Centrum Reymontowskim. Inscenizację „Wesela Boryny” poprzedziły liczne laudacje. Uroczystość zaszczycił swą obecnością również Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień.

Obecnym kierownikiem zespołu jest Teresa Pszczółka, choreografem – Małgorzata Świderek, a kierownikiem kapeli – Jerzy Drzewiecki.

Powstanie grupy stało się inspiracją dla nazwania Lipiec w 1946 roku „Reymontowskimi” i powołania do życia wielu stowarzyszeń, utworzenia izb regionalnych, muzeów – m.in. Muzeum Regionalnego im. W.S. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, Centrum Reymontowskiego – Zagrody Ludowej czy Galerii Staroci i Pamiątek Regionalnych. Aktualnie zespół jest jednym z najbardziej znanych i utytułowanych w województwie łódzkim.

O jego historii możemy przeczytać na stronie internetowej GOK w Lipcach:

„Amatorski Zespół Regionalny im W.S. Reymonta, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich, powstał w 1932 roku jako hołd i podziękowanie mieszkańców Lipiec dla W.S. Reymonta– autora nagrodzonej literacką Nagrodą Nobla powieści Chłopi, dziś jest jednym z najstarszych amatorskich zespołów ludowych działających w Polsce. Początkowo przyjął on nazwę Wesele Boryny – to tytuł pierwszego programu artystycznego, którego premiera odbyła się 24 września 1933 roku. Spektakl ten obejrzało wówczas ponad 3 tysiące widzów – mieszkańców Lipiec i okolicznych wsi. W 1935 roku (w 10. rocznicę śmierci Reymonta) zespół wystawił Wesele Boryny w Domu Sejmikowym w Skierniewicach. Koncert ten na żywo transmitowała Rozgłośnia Polskiego Radia dla słuchaczy w kraju i Polonii. Pieśni, przyśpiewki i dialogi inscenizacji rozsławiły zespół, a jego popularność trwa do dziś. W ciągu 80-letniej działalności zespół prezentował widowiska ponad 600 razy na scenach krajowych i zagranicznych. Śpiewało i tańczyło w nim ponad 400 osób – w tym przeważnie wielopokoleniowe rodziny z Lipiec i okolicznych wsi. Fenomen zespołu, polegający na nieustannej prezentacji widowiska oraz ludowych obrzędów, jest wynikiem zaangażowania i świadomości Lipczan, zobowiązanych tradycją oraz narodowym znaczeniem powieści Chłopi. W swoim repertuarze zespół posiada dwa programy artystyczne oparte na motywach powieści Chłopi: najbardziej znany – wspomniane powyżej pt. Wesele Boryny oraz Pierzawkę, a także wiązankę pieśni i tańców pt. Suita łowicka, program obrzędowy pt. Wianki oraz program ludowy regionu krakowskiego”.

Tegoroczny jubileusz jest podwójny ze względu na 150. rocznicę urodzin noblisty. Z tej okazji rok 2017 został ustanowiony przez Sejmik Województwa Łódzkiego Rokiem Reymonta (w regionie).

Hanna Kuberska-Skrzydło