Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 1 =

Niebieskie Źródła – rezerwat przyrody

Fot. Dariusz Kwapisiewicz, materiały Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

Niebieskie Źródła to krajobrazowy rezerwat przyrody położony w południowo-wschodniej części Tomaszowa Mazowieckiego, na prawym brzegu rzeki Pilicy. To idealne miejsce na rodzinny spacer wśród przyrody – woda, dzikie ptactwo, rzadkie rośliny i przepiękne widoki.
Rezerwat znajduje się w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Celem ochrony jest zachowanie (ze względów naukowych i dydaktycznych) malowniczych źródeł krasowych o błękitnym zabarwieniu wody oraz licznych gatunków ptaków.

Najważniejszą jego osobliwością są wywierzyska krasowe, którymi, poprzez szczeliny w skałach wapiennych, wypływa krystalicznie czysta woda, podnosząc piasek denny z dużą siłą do góry, co stwarza wrażenie „wrzenia gejzerów”. Natomiast błękitne zabarwienie wody i intensywność koloru zależne są od… dnia i pogody. Barwa wody spowodowana jest czynnikami fizykochemicznymi. Czysta, przefiltrowana woda pochłania promienie czerwone, a przepuszcza niebieskie i zielone. Niebieski odcień jest tu więc tylko refleksem świetlnym…

Co ciekawe temperatura wody wypływającej z wywierzysk utrzymuje się przez cały rok na poziomie 9 stopni Celsjusza, a w otaczającym je akwenie waha się od 6 stopni Celsjusza zimą do 11 latem. Powierzchnia wody w rozlewisku nigdy więc nie zamarza, dlatego miejsce to jest zimową ostoją i wiosennym terenem lęgowym wielu gatunków ptaków. Ptaki obserwować możemy więc cały rok, a dzięki czystości wody zauważymy nawet po co zanurkowała kaczka!

Wstęp na teren źródeł jest bezpłatny i dostępny całodobowo.

Warto zatrzymać się na spacer w tym miejscu przy okazji zwiedzania Tomaszowa czy Skansenu Rzeki Pilicy.

Więcej informacji o Rezerwacie na stronie Skansenu Rzeki Pilicy.

Adres

97-200 Tomaszów Mazowiecki