Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 9 =

Opactwo Cystersów w Sulejowie

Fot. Katarzyna Cieślak

Zespół klasztorny opactwa cysterskiego w Sulejowie to niezwykle klimatyczne miejsce w województwie łódzkim i jeden z najlepiej zachowanych do dzisiejszych czasów obiektów cysterskich w Europie. Specjalnym rozporządzeniem uzyskał od Prezydenta RP status pomnika historii.
To także jedyne cysterskie opactwo warowne na terenie Polski z tak dobrze zachowanymi i silnie rozwiniętymi późnośredniowiecznymi obwarowaniami klasztornymi.

Zespół klasztorny został ufundowany w XII wieku przez Kazimierza Sprawiedliwego. Pier­wsi mni­si przy­by­li do Su­le­jo­wa w 1176 ro­ku z miej­sco­wo­ści Morimond we Fran­cji.

Naj­star­szym obiektem opactwa jest kościół klasztorny pw. NMP i św. Tomasza Kantuaryjskiego wznie­sio­ny na pla­nie krzy­ża z cio­sów ka­mien­nych, w nie­wiel­kim sto­pniu wy­koń­czo­ny ce­głą. Do dnia dzisiejszego prze­trwał w bar­dzo do­brym sta­nie, za­cho­wu­jąc wszy­stkie swo­je ce­chy kon­stru­kcyj­ne. Budowla jest doskonałym przykładem przejścia stylu późnoromańskiego w styl wczesnogotycki przejawiający się w zastosowaniu sklepienia krzyżowo-żebrowego. Wzrok szczególnie przyciągają złocone stalle i organy.

W kapitularzu z gotyckim krużgankiem, który jest prawdziwą architektoniczną perłą opactwa, znajduje się muzeum prezentujące zbiory sakralne, archeologiczne, malarskie, kamieniarskie oraz przybliżające historię opactwa.

Dookoła opactwa, w skład którego wchodzą kościół cysterski oraz klasztor, znajdują się zabudowania gospodarcze i obronne. W dawnych budynkach gospodarczych utworzono Hotel Podklasztorze.

Każdy z hotelowych gości ma możliwość odbycia niezwykłej podróży w czasie. Dzisiejsza recepcja mieściła niegdyś browar prowadzony przez zakonnych braci, a część hotelową dawniej zajmowały spichlerze. Stara gorzelnia, w której mnisi produkowali trunki to dziś Restauracja „Miód i Wino” oraz Browar Podklasztorze.

Sulejów ze swoimi malowniczymi krajobrazami stał się także tłem dla wielu produkcji filmowych. To właśnie w Podklasztorzu kręcona była słynna scena porwania księcia Bogusława przez Kmicica w „Potopie” Jerzego Hoffmana.  Na terenie Opactwa Cystersów powstawał także serial dla młodzieży z lat 1989-1990 „Janka”.  Tereny Sulejowa i okolic stały się także inspiracją dla reżyserów następujących filmów: „Pan Wołodyjowski”, „Psy 2. Ostatnia krew” czy „Południe – północ”.

Zachęcamy do obejrzenia poniższych zdjęć i wycieczki w to wyjątkowe miejsce, które pozwala połączyć chęć zdobywania nowej wiedzy (muzeum) z wypoczynkiem w pięknym miejscu (ekskluzywny hotel i przepiękna okolica).

Poniżej prezentujemy film z serii Pomniki Historii, przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z TVP Kultura:Obiekt zlokalizowany jest w Sulejowie w dzielnicy Podklasztorze na wschód od rzeki Pilicy.
Zjazd z trasy nr 12 Piotrków Trybunalski – Opoczno na północ za mostem przecinającym rzekę Pilicę.
ul. Opacka 13, 97-330 Sulejów

Więcej informacji: https://hotelpodklasztorze.pl/ oraz http://sulejow.cystersi.pl/

Kategoria

Wiadomości