Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 5 =

Metodologia tworzenia aplikacji o grant w ramach konkursów ogłaszanych przez MKiDN, 21.10.14

21 października 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury. Zostało ono poświęcone tematyce metodologii tworzenia dokumentów aplikacyjnych o grant w ramach konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Szkolenie zostało podzielone na dwie części - teoretyczną oraz praktyczną. Podczas pierwszej części szkolenia, uczestnicy dowiedzieli się czym jest projekt oraz logiczna matryca projektu, jak się ją tworzy i wykorzystuje podczas pisania projektów.

Część praktyczna została poświęcona prawidłowemu diagnozowaniu problemów, wyznaczaniu celów i działań oraz określeniu rezultatów przy pisaniu projektu. Uczestnicy mieli za zadanie przeanalizować pod względem formalnym i merytorycznym regulaminy do wybranych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie których zostały przez nich stworzone robocze wersje projektów z zakładanym harmonogramem działań oraz budżetem.
Pod koniec szkolenia uczestnikom został zaprezentowany elektroniczny szablon wniosku w systemie EBOI oraz omówiony każdy poszczególny jego element.