Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =

Ochrona danych osobowych w instytucji kultury, 9-10.10.14

W dniach 9 i 10 października 2014 r. zorganizowaliśmy w Regionalnej Akademii Kadr Kultury szkolenie dedykowane osobom, które - w związku z wykonywaniem swoich obowiązków zawodowych - na co dzień stykają się z przetwarzaniem danych osobowych.
Celem dwudniowego szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej praktycznych aspektów ochrony danych osobowych w instytucji kultury. Po krótkim, teoretycznym (!) wprowadzeniu do tematu, postanowiliśmy odwrócić zaplanowany porządek rzeczy i energicznie przystąpiliśmy do realizacji części warsztatowej, przewidzianej do realizacji drugiego dnia naszego spotkania. Eksperyment zakończył się pomyślnie, czemu niewątpliwie sprzyjała atmosfera, którą udało nam wytworzyć w trakcie trwania szkolenia.

Szkolenie poprowadziła Agnieszka Majdzińska