Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

Prawo pracy w instytucjach kultury w 2018 i 2019 r., 25.09.2018

Szkolenie było okazją do omówienia nowych przepisów w zakresie prawa pracy w instytucjach kultury, a także wybranych zagadnień z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.
Wśród podejmowanych tematów pojawiły się między innymi: nowe uprawnienia pracowników-rodziców i pracowników spodziewających się dziecka, urlopy wypoczynkowe, zmiany umowy o pacę, rozwiązywanie umowy o pracę oraz nowe zasady prowadzenia i przechowywania akt osobowych wchodzące w życie 1 stycznia 2019 r.