Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 7 =

Strategie mobilizowania do lokalnego działania, 26.07.13

Mamy pomysły, chcemy działać. Ale nie sami. Jak mobilizować opornych i niechętnych do udziały w naszych przedsięwzięciach? Jak animować społeczność lokalną, aby z czasem sama zaczęła się organizować? Animator nie narzuca konkretnych działań, ale poznaje potrzeby i zachęca do aktywności społecznej. Edukuje, motywuje, inspiruje i wspiera.
26 lipca 2013 r. Anna Furmańska - animator z powołania, działaczka społeczna - zapoznaje uczestników szkolenia warsztatów z misją i funkcjami animatora. Ważne jest, w pracy ze społecznością lokalną, określenie celu swojej działalności, gdyż to kim jestem - animatorem czy liderem - determinuje sposób pracy.

Liderzy to osoby, które przewodzą grupom realizującym określone cele. Animatorzy natomiast to osoby, które zainicjowały, wspierały (wspierają) działalność takich grup.

Piątkowe, 33 spotkanie w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury, było ostatnim szkoleniem w wakacyjnym cyklu. W sierpniu nabieramy wiatru w żagle, aby powrócić we wrześniu z kolejnymi propozycjami.
Oto, co nas czeka w jesiennej edycji RAKK:
- warsztaty z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej w ŁDK
- PraktyScena
- szkolenia w regionie

Na ostatni letni warsztat przybyła telewizja, która przygotowała bardzo fajny materiał o szkoleniu.