Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 7 =

Warsztaty fotograficzne dla średnio zaawansowanych, 29.10, 12.11 i 10.12.14

Od października do grudnia 2014 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim odbywały się warsztaty fotograficzne, zorganizowane przez Łódzki Dom Kultury w ramach Regionalnej Akademii Kadr Kultury.
W zajęciach uczestniczyli przede wszystkim pracownicy instytucji kultury.

Oprócz podstaw teoretycznych spotkania poświęcone były grupom tematycznym:
1. fotografii portretowej, gdzie główny nacisk został położony na oświetlenie w portrecie i portrecie podwójnym oraz wyborze obiektywu, ogniskowej i wartości przesłony dla uzyskania pożądanego efektu rozmycia tła;
2. fotografii architektury, koncentrującej się na elementach kompozycji obrazu, rytmach wewnątrzkadrowych, zależności deformacji obrazu od użytego obiektywu i sposobach wykorzystania tego efektu w działaniach twórczych;
3. fotoreportażowi, w którym skupiono się na aspektach wyboru tematu, zespolenia formy, ilości i rozmiaru zdjęć oraz przyjętego zadania fotograficznego, a także omówiono podstawowe kwestie związane z prawem autorskim i prawem do wizerunku.

Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem. Każde spotkanie przeznaczone było dla 12-15 osób.

Rezultatem warsztatów jest między innymi specjalne utworzony profil na facebooku "Fotoinspiracje Trybunalskie", w zamierzeniu podsumowujący cykl, stanowiący platformę dalszych, twórczych analiz i przygotowujący do kontynuacji spotkań.