Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =

Z wolontariatem na Ty!, cz. II, 10.05.14

Z początkiem maja powrócił do Akademii temat wolontariatu w instytucjach kultury. 10 maja 2014 r. uczestnicy szkolenia zajęli się konstruowaniem programów wolontariackich.
Wdrożenie programu wolontariackiego to możliwość świadomego rozwijania organizacji, rekrutowania właściwych wolontariuszy i utrzymywania ich. Może być narzędziem osiągania przewagi konkurencyjnej na kulturalnym rynku. O wpisywaniu programów wolontariackich w strategie organizacji opowiadała Daria Kubiak. Uczestnicy konstruowali własne projekty z myślą o rozwoju zarówno instytucji, jak i wolontariuszy.