Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =

105 lat Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi

105 lat temu przy ul. Piotrkowskiej 150 wszystko się zaczęło... W 1917 r. uroczyście otwarto Bibliotekę Publiczną w Łodzi. Inicjatywa wyszła od grupy inteligencji łódzkiej, przedstawicieli różnych zawodów i działaczy społecznych, którzy w 1916 r. powołali Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Łodzi.
Od tego czasu Biblioteka zmieniła swój adres 2 razy.
W 1918 r. uzyskała pomieszczenia przy ul. św. Andrzeja 14 (obecnie ul. Andrzeja Struga). 16 maja 1935 r. Zarząd Związku Przemysłu Włókienniczego w Państwie Polskim, pragnąc uczcić pamięć zmarłego Marszałka Józefa Piłsudskiego, postanowił ufundować w Łodzi nowy gmach Miejskiej Biblioteki Publicznej Jego Imienia – przy ul. Gdańskiej. Przede wszystkim była to zasługa łódzkiego przemysłowca Aleksandra Heimana-Jareckiego (1886-1966), którego w 2017 r. Biblioteka uhonorowała okolicznościową tablicą.

Zwycięską koncepcją w konkursie na projekt Biblioteki okazała się ta zaproponowana przez inż. architekta Jerzego Wierzbickiego z Warszawy. 14 maja 1938 roku przy ul. Gdańskiej 102 nastąpiło poświęcenie kamienia węgielnego przez księdza biskupa łódzkiego Włodzimierza Jasińskiego. W uroczystości uczestniczyli: wicepremier i minister skarbu inż. Eugeniusz Kwiatkowski, oraz m. in. Antoni Roman - Minister Przemysłu i Handlu, Jerzy Aleksandrowicz - wiceminister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Stefan Wendorff - wicewojewoda, gen. brygady Mikołaj Thommee - dowódca Okręgu Korpusu Łódzkiego, Mikołaj Godlewski - Prezydent Miasta.

Wojna przerwała podjęte prace, czas okupacji niemieckiej przyniósł zniszczenia budynku i księgozbioru.

Po wojnie, w maju 1945 r., Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła działalność w dawnych pomieszczeniach przy ul. Andrzeja 14. W gmachu przy ul. Gdańskiej 102 trwały niezbędne prace remontowo-budowalne, zakończone oddaniem gmachu do użytku 6 listopada 1949 roku. Patronem Biblioteki został Ludwik Waryński, założyciel partii robotniczej „Proletariat”. W 1975 roku, w związku ze zmianami administracyjnymi w kraju, Miejska Biblioteka Publiczna im. L. Waryńskiego przejęła funkcje biblioteki wojewódzkiej. Zmiana nazwy – adekwatna do nowych funkcji - nastąpiła dopiero w 1991 r. na mocy Zarządzenia Wojewody Łódzkiego, który stał się organizatorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od 1999 roku organizatorem Biblioteki jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

15 maja 1990 r. przywrócono Bibliotece imię Marszałka Józefa Piłsudskiego, dzięki staraniom działającej w Bibliotece organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”.

1 stycznia 2013 roku nastąpiła zmiana nazwy na: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Działamy dla Państwa już ponad 100 lat. W 2022 r. zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy „Z albumu 105-latki”, która jest podróżą w czasie  przestrzeni i która udowadnia, że miłość do literatury przetrwa różne zawirowania.

Prezentowane na wystawie zdjęcia i materiały pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

Wystawę przygotowało Biuro Promocji.

OTWÓRZ WYSTAWĘ ONLINE „Z albumu 105-latki”

Kategoria

Wiadomości

Adres

ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź

Kontakt

http://www.wbp.lodz.pl/
tel.: 42 663-03-00
email: kontakt@wbp.lodz.pl