Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 4 =

Konkurs na dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi

Teatr im. Jaracza, fot. HuBar / Wikipedia

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Oferty składać można do 4 listopada 2022. 
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.08.2028 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 4 listopada 2022 r. do godz. 16:00.

Poniżej do pobrania załączniki do ogłoszenia.

Ogłoszenie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego: https://bip.lodzkie.pl/

Do pobrania

Załącznik_nr_3_4 (Pobrań: 6)
Załącznik_nr_2_3 (Pobrań: 4)
Załącznik_nr_1_3 (Pobrań: 7)