Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ŁÓDZKIEGO DOMU KULTURY

W dniu 10 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 3/23 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury.
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na okres 5 lat, tj. do dnia 14.04.2028 roku w oparciu
o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź,
w terminie do dnia 28.02.2023 r. do godz. 16:00. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Łódzkiego Domu Kultury – NIE OTWIERAĆ”.

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 07.04.2023 r.

Poniżej do pobrania treść ogłoszenia wraz z załącznikami.


Źródło: https://bip.lodzkie.pl/

Do pobrania

oświadczenia ŁDK (Pobrań: 35)
program działania (Pobrań: 30)
kwestionariusz osobowy (Pobrań: 28)