Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =

„Sztuka jak Balsam” – przegląd twórczości

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi zaprasza do udziału w XXIV edycji przeglądu twórczości plastycznej osób chorych, starszych i niepełnosprawnych „Sztuka jak Balsam”.
Przegląd Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych "Sztuka jak Balsam" organizowany jest na terenie województwa łódzkiego przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi we współpracy z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej – Jednostką Organizacyjną Samorządu Województwa Łódzkiego.

Nabór do Przeglądu trwa od 3 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

Przegląd odbywa się w 4 kategoriach: malarstwo, rysunek, sztuka użytkowa, techniki mieszane.

Celem przeglądu jest poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego, wyzwolenie aktywności twórczej osób niepełnosprawnych, aktywizacja uzdolnionych plastycznie osób, szeroko pojęta integracja, upowszechnienie dorobku warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych, domów samopomocy, świetlic terapeutycznych oraz innych placówek, pracujących z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, dowartościowanie twórców i pobudzenie ich ambicji, zacieranie barier dotyczących osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Przegląd adresowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Świetlic Terapeutycznych, Domów Pomocy Społecznej oraz innych placówek pracujących z osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, działającymi na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. W Przeglądzie mogą wziąć udział wszystkie osoby chore, starsze i niepełnosprawne, bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności.

Jeden uczestnik może zgłosić dwie prace o tematyce inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych przeglądach. Prace powinny być wykonane samodzielnie.

Szczegółowe informacje, regulamin i karty zgłoszeniowe do pobrania poniżej.