Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 8 =
11-11-2022 - 01-11-2023

„Obrona szosy piotrkowskiej 3-7 września 1939 roku” – wystawa

11 listopada 2022 roku o godz. 16.00 w Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się otwarcie ekspozycji pn. „Obrona szosy piotrkowskiej 3-7 września 1939 roku”.
Wystawa będzie prezentowana do listopada 2023 roku.

Zadanie pn.”Obrona szosy piotrkowskiej 3-7 września 1939 roku” realizowane w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na 2022 rok „ŁÓDZKIE NA PLUS” prezentuje wystawę związaną z jedną z największych bitew obrony Polski w 1939 roku. Bitwę, która w powszechnej percepcji Polaków jak i mieszkańców regionu dotychczas była zmarginalizowana. Odpowiednio zaprezentowana wystawa z towarzyszącymi cyklicznymi imprezami w pierwszej kolejności ma wzbudzić zainteresowanie młodzieży szkolnej historią regionu, jak i upowszechnić wiedzę wśród szerszej grupy odbiorców. Wykorzystując wystawę stałą, elementy plenerowe oraz przekazy medialne będzie można uzyskać wzrost zainteresowania historią Polski oraz kształtowanie się postaw patriotycznych wśród odbiorców.

Na ekspozycji zawarte zostały:
1. Historia powstania „szosy piotrkowskiej”.
2. Plany wojenne Polski i Niemiec w 1939 roku.
3. Siły zbrojne użyte przez Polskę i Niemcy w walkach o „szosę piotrkowską”.
4. Działania zbrojne od 1 do 7 września 1939 roku.
5. Prezentacja bohaterskich postaw polskich żołnierzy na wybranych przykładach.
6. Ekspozycje prezentujące uzbrojenie i umundurowanie polskich żołnierzy.
7. Ekspozycje modelarskie: – sprzętu bojowego używanego przez walczące strony – dioram, na których prezentować można przebieg kluczowych walk z wykorzystaniem efektów elektronicznych.

Zadanie finansowane w ramach budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego na 2022 rok „ŁÓDZKIE NA PLUS”. Wydarzenie zorganizowane przy współpracy z Łódzkim Domem Kultury.