nowy wpis
WIĘCEJ OPCJI FILTROWANIA

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne NETWORK CINEMA

ul. Piotrkowska 204 lok. 306, 90-369 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

509 102 645

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne VENAE ARTIS

al. Wyszyńskiego 86, 94-050 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

42 688 52 15

Stowarzyszenie FILM-PRZYRODA-KULTURA

ul. Retkińska 39/65, 94-303 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

42 688 44 20

Opis:

Utrwalenie środkami audiowizualnym ginących, zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, zmian krajobrazu i zanikających pod naporem cywilizacji zjawisk kultury materialnej i duchowej naszego społeczeństwa.
Stałe rejestrowanie zagrożonych obiektów przyrody i kultury m.in. gatunków sów w Polsce i węża eskulapa.
Wydawanie kaset i popularyzacja filmów dotyczących ochrony środowiska.

Stowarzyszenie Filmowo-Muzyczna ODYSEJA

Pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

695 191 936

Stowarzyszenie Inicjatyw Artystyczno-Kulturalnych SALON SZTUKI

ul. Próchnika 3 lok. 1, 90-408 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

42 632 67 07

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalno-Rozwojowych PROKULART

ul. Szafera 8 lok. 31, 92-306 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Opis:

A) Działania na rzecz rozwoju Łodzi i Polski
B) Organizacja wydarzeń artystycznych promujących Łódź i region łódzki
C) Stworzenie forum do wymiany myśli, idei, projektów wzbogacających społeczno-kulturalne oblicze Łodzi i regionu łódzkiego
D) Kreowanie i propagowanie pozytywnego wizerunku Łodzi na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej
E) Przeciwdziałanie kształtowaniu się egoistycznych postaw społecznych wynikających z ograniczonego postrzegania świata jako miejsca służącego wyłącznie rywalizacji
F) podejmowanie działań na rzecz współpracy międzynarodowej
G) Służenie upowszechnianiu szeroko pojętej świadomości ekologicznej
H) Tworzenie, wspieranie i prowadzenie ośrodków kultury działających na styku sztuki z codziennością, monitorujących współczesne zjawiska artystyczne
I) Budowanie świadomości społecznej opartej na poszanowaniu odmienności i wzajemnej pomocy
J) Aktywizacja społeczności lokalnej
K) Działania na rzecz zwiększania udziału osób starszych w życiu społecznym oraz tworzenie i wspieranie form współpracy międzykulturowej
L) Działania na rzecz tolerancji i dialogu między kulturowego.

Stowarzyszenie Kre-Aktywni

ul. Zelwerowicza 22, 90-147 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

535 415 070

Opis:

KRE-AKTYWNI - Informacja, edukacja, aktywizacja i integracja ludzi w różnym wieku; promocja wykorzystania nowych technologii w życiu i w pracy; prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i oświatowej; prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, promocji i ochrony zdrowia, ekologii i nowych technologii; prowadzenie działalności na rzecz interesów grup defaworyzowanych niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia i ubogich; przeciwdziałanie wykluczeniu, patologii i bezrobociu oraz wszelkim formom dyskryminacji, nietolerancji i marginalizacji osób w różnym wieku; wspieranie innowacyjnych metod nauczania i praktyk uczenia się przez całe życie; wspieranie zawodowe, kulturalne i oświatowe swoich członków i sympatyków; podnoszenie kwalifikacji i kompetencji członków i sympatyków stowarzyszenia poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, kursów, warsztatów, sympozjów; promocja zatrudnienia, rozwoju i aktywizacji zawodowej oraz wiedzy o przedsiębiorczości i samozatrudnieniu.

Stowarzyszenie Kultura Aktywna

ul. Żeromskiego 42 lok. 4, 90-626 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Email:

zarzadkulturaaktywna@gmail.com

Opis:

Stowarzyszenie Kultura Aktywna skupia ponad dwudziestu łódzkich twórców; studentów ASP, artystów tuż po studiach i takich działających na polu sztuki już od kilku lat. Wszyscy oni są przekonani o wyjątkowej roli sztuki w kształtowaniu rzeczywistości społecznej, politycznej i obyczajowej.

Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki

ul. Traugutta 18 (Łódzki Dom Kultury), 90-113 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Email:

smf.lodz@gmail.com

www:

www.smerf.fero.pl

Opis:

"Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki (znane potocznie SMERF-em), jest najstarszym klubem, który działa aktywnie w łódzkim fandomie. W ramach naszych zainteresowań gramy i tworzymy imprezy powiązane z grami planszowymi, fabularnymi (RPG), karcianymi i ogólnie pojętą fantastyką. Mamy za sobą kilkunastoletnie doświadczenie organizacyjne, bowiem nasze stowarzyszenie powstało 27 października 2001 roku.

Współorganizowaliśmy Łódzką Sobotę z Fantastyką (2003) jak i Kapitularz RE(2004).
Ponadto zajmowaliśmy się realizacją własnych projektów: Dni Fantastyki w XXI LO w Łodzi (2003-2007), Zjazd Miłośników Fantastyki U-BOT(2004-2008), LARP "Fortuna Fabrykanta" (2010). W roku 2009 wielkim zaufaniem obdarzyli nas fani z całej Polski, powierzając zaszczyt organizacji Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon, czyli najważniejszego i w założeniu największego zjazdu fanów.

Aktualnie naszą sztandarową imprezą jest organizowany od 2008 roku Łódzki Port Gier. Wydarzenie to doczekało się już ponad trzydziestu edycji i jest największym konwentem poświęconym grom "bez prądu" w regionie łódzkim i jednym z największych w Polsce. Każdego roku odbywa się kilka edycji ŁPG-a, a każdy z nich przyciąga od kilkuset do ponad tysiąca uczestników.

Staramy się regularnie spotykać - w każdą sobotę w Łódzkim Domu Kultury. Na naszych zebraniach można przede wszystkim pograć w najnowsze tytuły planszowe, a od czasu do czasu także spróbować swoich sił w grach fabularnych.
Prezentujemy własne pomysły, dyskutujemy na temat nowych publikacji i pozycji, jakie pojawiły się na rynku. "

Stowarzyszenie Miłośników Off Kultury - SMOK

Pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Telefon:

42 674 09 57

Opis:

CELE STOWARZYSZENIA:
1. Rozwijanie i propagowanie działań sprzyjających powiększeniu i gromadzeniu dóbr kultury
2. Rozwijanie inicjatyw, postaw i działań, sprzyjających upowszechnianiu kultury i edukacji kulturalnej
3. Inspirowanie, organizowanie akcji i inicjatyw, wydarzeń para filmowych jako formy upowszechniania wiedzy
4. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży
5. Reprezentowanie interesów środowiska kultury wobec władz samorządowych i państwowych
6. Kreowanie postaw obywatelskich w duchu unijnej wspólnoty poprzez odwołanie się do historii wielonarodowościowego miasta otwartego, jakim była Łódź
7. Wspieranie działalności artystycznej i twórczej związanej z Łodzią.

Stowarzyszenie NUD-NO! w Łodzi

Pl. Komuny Paryskiej 6, 90-007 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Email:

kontakt@nud-no.org

Stowarzyszenie Plastyków Amatorów

ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

www:

www.plastycy-amatorzy.wixsite.com/s-p-a-

Godziny pracy:

Członkowie Stowarzyszenia i Klubu spotykają się w Łódzkim Domu Kultury na konsulltacjach plastycznych aktualnie dwa razy w miesiącu, w czwartki od godz. 17:00

Opis:

SPA skupia plastyków amatorów z terenu Łodzi i województwa łódzkiego. Równocześnie działa Klub Plastyka Amatora przy ŁDK. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit działającą w aktualnej formie prawnej od 1979 roku. Sama idea stowarzyszenia się łódzkich plastyków amatorów sięga 1960 roku. Głównym celem SPA jest upowszechnienie w społeczeństwie kultury plastycznej oraz wspieranie artystów nieprofesjonalnych w ich twórczych działaniach. Obecnie grupa zrzesza ponad 180 członków. 

Stowarzyszenie Plastyków Amatorów organizuje wystawy zbiorowe prezentujące dorobek członków, wydaje katalogi powystawowe, organizuje kursy z zakresu rysunku, malarstwa i innych form plastycznych, plenery wyjazdowe, a na terenie Łodzi liczne miniplenery.

Stowarzyszenie Rękodzieła Łaskiego „Szuflandia”

, Łask

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

łaski

Gmina:

Łask

Telefon:

693-29-06-85

Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski

ul. Piotrkowska 80, 90-102 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Email:

www.tgcp.pl

Godziny pracy:

Spotkania odbywają się w Łódzkim Domu Kultury w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 18:00 w sali 308

Opis:

Towarzystwo skupia miłośników genealogii z rejonu centralnej Polski i ma na celu:
  • integrowanie środowiska osób zajmujących się poszukiwaniem przodków
  • rozwijanie, pogłębienie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii oraz jej popularyzowanie wśród społeczeństwa
  • współpraca w zakresie badań genealogicznych z instytucjami naukowymi, bibliotekami i archiwami
  • współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi
  • współpraca z polskimi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność poprzez rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń
  • utrwalenie i pogłębienie postaw tolerancji światopoglądowej, rasowej, religijnej i narodowościowej
  • wzajemna pomoc członków Towarzystwa w prowadzeniu poszukiwań
  • organizowanie imprez integracyjnych, kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych dla członków i sympatyków Towarzystwa
Są wśród członków Towarzystwa zarówno zaawansowani poszukiwacze, jak i tacy, którzy niedawno zaczęli przygodę z poszukiwaniami własnych korzeni. Cenny jest każdy, kto może wnieść coś nowego i interesującego, bo siłą rzeczy szuka swych korzeni w nieco innym obszarze historycznym.

Uniwersytet III Wieku im. Heleny Kretz

UL. TRAUGUTTA 18, pok.412, 90-113 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

nip:

KRS 0000187020

Telefon:

42 632 11 93

www:

www.3wiek.uni.lodz.pl

Godziny pracy:

pn-śr 10:00-14:00

Związek Literatów Polskich Oddział w Łodzi

ul. Gdańska 100/102 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka J. Piłsudskiego, 90-508 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Email:

o.lodz.zlp@wp.pl

www:

www.zlplodz.wordpress.com

Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Łódzki

ul. Traugutta 18 (Łódzki Dom Kultury), 90-113 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

www:

https://www.facebook.com/zpfp.lodz/

Godziny pracy:

Spotkania odbywają się w Łódzkim Domu Kultury w każdą trzecią środę miesiąca

Opis:

Związek Polskich Fotografów Przyrody powstał 25 IV 1995 r. w Warszawie.  Obecnie Związek zrzesza ok. 500 osób, fotografów zawodowych i amatorów działających w 11 okręgach.

"Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Federacji Fotografii Przyrodniczej IFWP. Głównym celem działalności ZPFP jest upowszechnienie dorobku rodzimej fotografii przyrodniczej, ukazywać piękno polskiej przyrody oraz uczestniczyć w jej ochronie. Cele te realizujemy poprzez organizowanie spotkań, wykładów, plenerów i wystaw fotograficznych. Na podstawie wieloletnich doświadczeń Związek opracował kodeks etyczny, do przestrzegania którego zobowiązują się wszyscy członkowie. Fotografując dziką przyrodę powinniśmy pamiętać, że życie, rozwój i funkcjonowanie, czyli najszerzej pojęte dobro uwiecznianego obiektu i jego środowiska, są znacznie ważniejsze od wykonania zdjęcia. Stosowanie tej podstawowej zasady obliguje fotografów przyrody, w tym każdego członka ZPFP, do zdobywania i ciągłego poszerzania wiedzy przyrodniczej  i ekologicznej. Dobra znajomość gatunków, a także ich zachowań i ekologii, ułatwia właściwe stosowanie podstawowych zasad fotografii przyrodniczej."

Okręg Łódzki liczy obecnie 50 członków.

Łódzki Faklub Star Wars

ul. Traugutta 18 (Łódzki Dom Kultury), 90-113 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Godziny pracy:

Spotkania odbywają się w łódzkim Domu Kultury dwa razy w miesiącu w soboty o godz. 15:00

Opis:

Łódzki Fanklub  Stars Wars, to organizacja stworzona przez fanów dla fanów.

"Za nami już 9 lat spotkań pełnych gier towarzyskich, kalamburów, quizów, zabaw grupowych, bogatych w ilustracje prelekcje i ciekawych dyskusji. Organizujemy szkółkę walki na miecze świetlne, a naszych rycerzy Jedi możecie zobaczyć na wielu konwentach, w tym na Międzynarodowym Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi.

Organizujemy wspólne wyjazdy na spotkania nich regionalnych fanklubów oraz wspólne wypady do kina na filmy z serii Star Wars. jesteśmy otwarci na fanów w każdym wieku i stopniu zaangażowania w sagę."

Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie

ul Piotrkowska 56 lok. 4U, 90-105 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Email:

towarzyszenie@topografie.pl

www:

www.topografie.pl

Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki

ul. Traugutta 18 (Łódzki Dom Kultury), 90-113 Łódź

Województwo:

ŁÓDZKIE

Powiat:

Łódź

Email:

zaklapcinski@gmail.com

www:

www.bibliofile.lodz.pl

Godziny pracy:

Spotkania odbywają się w Łódzkim Domu Kultury raz w miesiącu, w środy o godz. 17:00

Opis:

Towarzystwo jako organizacja społeczna ma na celu:
- W sposób zorganizowany skupianie przyjaciół książki, bibliofilów oraz kolekcjonerów druków, ekslibrisów, grafiki itp., rozbudzenie w społeczeństwie zamiłowania do książki, szczególnie dobrej i pięknie wydanej oraz umiejętnego i możliwie twórczego zbierania książek, mających wartość zabytkową, artystyczną i unikatową.
- Pobieranie i ułatwienie kolekcjonerstwa,
- Rozpowszechnianie kultury słowa drukowanego, ochrony dóbr kultury i tradycji w tej dziedzinie,
- Inicjowanie badań tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- Wspieranie integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami.