Kapela Bobrowianie

Bobrowianie oficjalnie istnieją od 2000 roku, ale dopiero w 2012 roku stali się bardziej aktywni i zaczęli występować na różnych festiwalach i konkursach m. in.: w Sieradzu na Spotkaniach z folklorem Polski centralnej „Od kujawiaka do oberka – autentyzm i inspiracje”, czy na słynnym Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
więcej

Leszek Wiśniewski – śpiewak z Gągolina Południowego

Leszek Wiśniewski (ur. w 1963 r.), śpiewak łowicki, po raz pierwszy wystąpił na scenie ogólnopolskiej, czyli na Festiwalu w Kazimierzu w 2019 r. i otrzymał najwyższą nagrodę – Basztę.
więcej

Kapela Romana Wojciechowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego

Kapela Romana Wojciechowskiego należy obecnie do najbardziej znanych kapel w województwie łódzkim. Tworzy ją trzech muzyków ludowych: Roman Wojciechowski – skrzypce, Radosław Biniek – harmonia trzyrzędowa i Bogdan Lipski – bęben ze stalką.
więcej

Tadeusz Kubiak – skrzypek łęczycki

W wieku 95 lat, 8 marca 2018 roku, odszedł Tadeusz Kubiak, znakomity skrzypek łęczycki, niezrównany mistrz kujonów i „zabłocioków”, najbardziej utytułowany muzyk ludowy regionu łęczyckiego. Swoje pierwsze melodie wygrywał na skrzypcach prowizorycznych – pozbijanych gwoździkami, z naciągniętymi drutami zamiast strun i smyczkiem z gałązki wierzbowej i końskiego włosia.
więcej

Czesław Kocemba – harmonista łowicki

Początkowo grał na „pierzawkach” (podczas darcia pierza), a potem już na „pograjkach” i weselach. Pierwszy raz zagrał na weselu mając 12 lat. Grał wówczas na harmonii trzyrzędowej 24-basowej. Wkrótce ojciec sprzedał krowę i kupił synowi harmonię 120-basową. Przez wiele lat grał w kapeli ze skrzypkiem, Stanisławem Wierciochem i bębnistą, Stanisławem Domańskim. 6 lutego 2018 r. zmarł Czesław Kocemba – wybitny harmonista łowicki.
więcej

Jan Ogonowski - skrzypek ludowy z Kielecczyzny

Wzrastał w muzykalnej rodzinie: jego ojciec – Florian grał na skrzypcach i harmonii, a dziadek – Franciszek na własnoręcznie wykonanych skrzypcach. Naukę gry na instrumencie rozpoczął w wieku 6 lat. Dobry słuch, pamięć, chęci i dostępność skrzypiec sprawiły, że w krótkim czasie wykształcił znakomitą technikę gry i opanował regionalny repertuar. Mowa o Janie Ogonowskim, który przez lata swoją kielecką nutą urozmaicał krajobraz muzyczny województwa łódzkiego.
więcej

Stanisław Madanowski z Boczków Chełmońskich

W VIII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+”- Kolędy i Pastorałki, który odbył się w Łódzkim Domu Kultury 2 lutego br., w kategorii zespołów, zwyciężył Zespół „Ksinzoki” z Łowicza, zdobywając I nagrodę. Od momentu powstania zespołu (2010), jego liderem, kierownikiem artystycznym i głównym źródłem repertuaru był Stanisław Madanowski - jeden z najbardziej znanych i utytułowanych łowickich śpiewaków ludowych.
więcej

Tradycje Reymontowskie w Lipcach

Amatorski Zespół Regionalny im. W.S. Reymonta jest jednym z najbardziej znanych i utytułowanych w województwie łódzkim - w 2017 roku obchodzi 85-lecie działalności. Powstanie grupy stało się inspiracją dla nazwania Lipiec w 1946 roku „Reymontowskimi” i powołania do życia wielu stowarzyszeń, utworzenia izb regionalnych, muzeów – m.in. Muzeum Regionalnego w Lipcach. 
więcej

Zespół śpiewaczy Dukat z Mroczek Małych

Tajemnicą sukcesu Dukatu, który tworzą cztery kobiety,  jest naturalne śpiewanie i piękne, mocne głosy. W 2017 roku na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym grupa, pomimo ogromnej konkurencji (udział brały 32 zespoły!), otrzymała drugą nagrodę. W 2018 roku minie 25 lat od ich pierwszego publicznego występu.
więcej

Sobótki – wigilia świętego Jana

Obrzędowość wigilii świętego Jana, przypadającej w noc przesilenia letniego, jest przykładem nawarstwienia się chrześcijańskiej interpretacji na trwałe podłoże pogańskiego święta związanego z kultem słońca odradzającego się na wiosnę i ożywiającego zmartwiałą przyrodę. Wierzono, że w najkrótszą noc roku dzieją się dziwne rzeczy, a niezwykłej mocy nabierają przede wszystkim ogień i woda.
więcej

Zwyczaje i obrzędy ostatkowe w Sieradzkiem

Na zabawę podkoziołkową zapraszane były głównie dziewczęta, które w karnawale nie wyszły za mąż, a więc nie spełniły roli „płodnościowej” – były przeszkodą dla wegetacji i musiały okupić swoją winę. Grodzono wejście ławką, aby nie uciekły i przodownik kolejno podprowadzał je do figurki chłopca z bacikiem w ręku i cebulkami w kroku – symbolu płodności.
więcej

Zwyczaje wielkanocne w Sieradzkiem

Poświęcona palma miała znaczenie magiczne – chroniła przed chorobami i bólami. Aby uchronić się przed bólem gardła, należało połknąć kotki palmowe. Wierzono też, że uderzenie kogoś palmą dawało mu zdrowie. Poświęconą przechowywano za obrazami świętych, okadzano nią krowy po ocieleniu i bydło w Wielki Piątek oraz przy pierwszym wypędzaniu na pastwisko.
więcej