Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =

Partycypacja społeczna a działania kulturalne, 28.06.13

Partycypacja obywatelska to narzędzie zarządzania sferą publiczną, w której różnice interesów i oczekiwań nie mogą być rozwiązywane przez decyzje administracyjne ani przez mechanizmy rynkowe. Powinny być uzgadniane i negocjowane.
Magdalena Mirys 28 czerwca 2013 r. wprowadziła uczestników szkolenia RAKK w zagadnienia związane z partycypacją społeczną.

Partycypacja społeczna, czyli uczestnictwo obywateli w sferze publicznej może przyjmować następujące poziomy:
- uzgadnianie stanowisk w "sferze publicznej", poczucie wpływu na sprawie publiczne, wiedza, indywidualne formy nacisku, wiedza, referendalne i inne formy nacisku,
- udział w instytucjach społeczeństwa obywatelskiego - NGO, rada rodziców, rady zakładowe, spółdzielnie, ruchy społeczne.
- instytucje trójstronne - Komisje Dialogu Społecznego, Komisja Trójstronna.

Ważna jest autentyczność partycypacji, dlatego istotne jest przestrzeganie zasad swobody i równego dostęp, dobrowolności uczestnictwa i wielorako rozumianej wolności.