Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =

Wnioski MKiDN nie są nam straszne! - Radomsko, Sieradz, Opoczno, Skierniewice

23 września w Radomsku, 1 października w Sieradzu, 21 października w Opocznie oraz 29 października 2013 r. w Skierniewicach Regionalna Akademia Kadr Kultury zorganizowała warsztaty z przygotowania wniosku do MKiDN. To już kolejne szkolenie w regionie!
Umiejętność pisania projektów stanowi dużą wartość. Ważna jest znajomość podstawowych pojęć związanych z projektem, ale najważniejsza kwestia związana jest z trafnym określeniem problemu, jakim chcemy się zajmować. Projekt jest bowiem określonym w czasie działaniem, które rozwiązuje jasno określony problem i prowadzi do osiągnięcia postawionego celu.

Uczestnicy warsztatów "Metodologia tworzenia aplikacji o grant w ramach konkursów ogłaszanych przez MKiDN" zapoznali się z metodologią pisania projektów w formie e-learningowej kilkanaście dni przed docelowym spotkaniem. Taka forma miała usprawnić pracę na warsztatach.

Zależało mi na "wyposażeniu" uczestników w podstawową wiedzę z zakresu pisania projektów, aby na szkoleniu skupić się na wniosku oraz dokumentacji konkursowej. - mówi Agnieszka Pietraszek, koordynator RAKK.