Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =

Zarządzanie instytucjami kultury, 7.06.13

7 czerwca 2013 r. dr Agnieszka Łuczak poprowadziła szkolenie z zakresu zarządzania instytucjami kultury. Szkolenie miało charakter doskonalący i było adresowanie zarówno do osób pracujących w instytucjach kultury, jak również zainteresowanych szeroko pojętym zarządzaniem w kulturze.
Zagadnienia poruszone podczas szkolenia dotyczyły kwestii takich jak:
- planowanie działalności organizacji,
- metody zarządzania zasobami ludzkimi,
- rola i znaczenie kultury organizacyjnej w zarządzaniu,
- istota wizerunku instytucji kultury i czynniki determinujące go.

Głównym celem szkolenia było pokazanie Uczestnikom, że implementacja narzędzi zarządczych z sektora biznesowego przez instytucje kultury jest działaniem koniecznym, warunkującym rozwój tych organizacji w warunkach współczesnej gospodarki i zmieniających się szybko oczekiwań odbiorców.